Tiedote: Asumisoikeuslain uudistamisessa parannettava asukkaiden asemaa

Espoon Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmän kannanotto:

Asumisoikeusjärjestelmä syntyi 25 vuotta sitten. Tarkoituksena oli luoda kolmas vaihtoehtoinen asumismuoto vuokra-asumisen ja omistusasumisen rinnalle. Johtavana periaatteena piti olla asumisen turvallisuus ja kohtuuhintaisuus. Todellisuus on kuitenkin toinen. Huomattava osa asumisoikeusasunnoista hinnoitellaan käytännössä markkinavuokrien tasolle tai jopa niiden yläpuolelle. Tämä on mahdollista, koska asukkailla ei ole mitään valtaa talot omistavissa yhtiöissä. Kuitenkin asukkaat ovat sijoittaneet yhtiöihin talojen rakentamisen vaatimat omat pääomat ja maksavat kaikki asumisensa kulut.

Espoossa on yli 5000 asumisoikeusasuntoa, ja koko Uudellamaalla noin 30 000. Näissä asuu lähes 100 000 ihmistä. Ympäristöministeriössä on käynnissä lainvalmistelu asumisoikeuslain muuttamiseksi. Lainvalmistelusta saatujen tietojen mukaan asumisoikeusasukkaiden asemaa ollaan entisestään heikentämässä helpottamalla asukkaiden irtisanomista omasta kodistaan.

Espoon perussuomalaisten valtuustoryhmä toteaa, että ympäristöministeriön esittämät suuntaviivat asumisoikeuslain uudistamiselle eivät ole asukaslähtöisiä. Asukkaille on annettava todellista päätösvaltaa asumiseensa. Ns. vastikkeiden tasaus on poistettava, ja asumisoikeusvastikkeen on perustuttava kunkin talokohteen todellisiin kuluihin.

Erityisen huolestuttavana valtuustoryhmä pitää ympäristöministeriön kaavailuja asumisoikeusasukkaiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Tämä on suoraan perustuslaillinen ongelma. Asukkaiden asumisoikeusmaksut ja asumisoikeus ovat perustuslain omaisuuden suojaan piiriin kuuluvia omaisuusarvoisia oikeuksia. Tältä osin ympäristöministeriön kaavailut edellyttäisivät lakimuutoksen säätämistä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Jos perustuslain säätämisjärjestykseen mennään, voidaan uudistukseen yhtä hyvin sisällyttää asukkaiden äänioikeus talonomistajayhtiöiden yhtiökokouksissa, kuten Perussuomalaisten puolueneuvosto ja puoluevaltuusto ovat kannanotoissaan esittäneet.
Valtuustoryhmä toivoo Perussuomalaisten ministeriryhmän ajavan kohtuuttomien asumisoikeusmaksujen rajoittamista asetuksella, jonka antamiseen maan hallituksella on valta jo nykyisen lainsäädännön pohjalta.

Siltä osin kuin tulevassa lakiuudistuksessa puututaan asukkaiden irtisanomissuojaan, olisi Perussuomalaisten asetettava irtisanomisen ehdoksi asukkaiden suostumus sekä asukkaiden lunastusoikeus omaan kotiinsa vastaavalla tavalla kuin ARA-vuokra-asuntojen omaksi lunastamisesta on säädetty.

Facebooktwittergoogle_plus