Tiedote: Hanikan luontoalue jää luonnontilaansa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 25.10. kokouksessaan Suinonsalmen asemakaavaa. Lautakunta päätti kokouksessaan, että Suvisaarentien pohjoisalue, eli Hanikan luontoalue, jätetään kokonaan asemakaavan ulkopuolelle, eikä sinne tule toistaiseksi rakentaa uusia asuntoja, vaan alue jää ennalleen. Tämä on iloinen uutinen monelle alueen lähistöllä asuvalle, sillä alueella on merkittävää virkistysarvoa lähialueen asukkaille. Vain Suvisaarentien eteläpuolelle suunnitellaan reilua kymmentä omakotitaloa, ja tämän alueen kaavoitusprosessi jatkuu eteenpäin seuraavaksi asukastilaisuudella ja suunnittelutyön tarkentamisella.

”Asemakaavoitus on aina monivaiheinen juttu. Viime vuoden marraskuussa lautakunnassa oli esillä asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, joka on vasta ensimmäinen vaihe kaavoituksessa. Tuolloin ei ollut vielä tarvetta estää prosessin nytkähtämistä yhtä askelta eteenpäin. Kun keskiviikkona meille päätösasiaksi tuli prosessissa uusi vaihe, jolloin suunnittelua olisi jatkettu tarkemmin eteenpäin, oli jo selvää, ettei suunnitelmia voi sellaisenaan hyväksyä.”, selvittää Perussuomalaisten kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Suvi Karhu.

Vuoden aikana oli useat asukkaat olleet Perussuomalaisiin yhteydessä koskien Hanikan alueen merkityksellisyyttä. Puolueelle on tärkeää kuunnella asukkaiden ääntä, joten vaikuttamistyöllä voi aina olla tuloksensa. On selvää, ettei toivottavasti kohta liikkuvan metron vuoksi voi ryhtyä tuhoamaan monen kilometrin päässä lähimmästä metroasemasta olevia suuria luontoalueita.

”Puolueemme aktiivisella jäsenellä ja toimijalla, kuka asuu lähellä Hanikan luontoaluetta, oli minulle tärkeä apu tutustuessani tarkemmin Hanikan alueen tilaan. Siitä olen hänelle kiitollinen.”, Suvi Karhu jatkaa. Puolueen aktiivinen toiminta asiassa toi asukkaille Hanikan alueen lähellä ison arvon alueen säilymisen jatkumiseksi.

Facebooktwitter