Tiedote: Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Espooseen ns. Nurmijärvi-mallia

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Espoon budjettineuvotteluissa Espooseen ns. Nurmijärvimallia, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja jalkautuu kohtaamaan lapsia.

Uudellamaalla Nurmijärvellä on palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja esiopetusryhmään kohtaamaan mm. erityisen tuen tarvitsevia lapsia. Esitämme vastaavaa myös Espooseen, mutta haluamme laajentaa mallia myös enemmän: psykiatrisen sairaanhoitajan toimenkuvaa ja ammattiosaamista jalkautetaan varhaiskasvatuksen lisäksi myös kouluihin. Myös mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen lähihoitajan rooli nähdään tärkeänä. Kyseessä on ns. matalan kynnyksen palvelu ja malli, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja on koulussa tavattavissa oppilaita varten. Lasten ja nuorten kohtaaminen, kuunteleminen ja auttaminen arjessa on äärettömän tärkeää , valtuustoryhmän 2.vpj ja kaupunginvaltuutettu Arja Juvonen sanoo.

Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus tavata kesken koulupäivän aikuista, jonka kanssa voi tarvittaessa keskustella mieltä painavista asioista. On valitettavaa, että kouluterveydenhuollon resurssit eivät yksin tähän tarpeeseen riitä ja siksikin haemme lisäresursseja, mutta myös uusia toimintatapoja lasten ja nuorten parissa toimimiseen ja nuorten ja lasten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Malli voidaan viedä ensin niihin kouluihin, joissa erityisen tuen tarve on suuri. Psykiatrinen sairaanhoitaja on tällä hetkellä tavattavissa Espoossa terveysasemilla, nuorisopoliklinikka Nupolissa ja Ison Omenan palvelutalolla, mutta nuoret eivät välttämättä osaa tai kykene hakeutumaan sinne. Sinne ei myöskään voi lähteä kesken koulupäivän. Kuuntelijan on mentävä sinne missä nuoret ja lapset ovat. Nuorten ja lasten kohtaamisesta on tehtävä entistäkin enemmän lähipalvelua, jossa ei ole kynnystä. Nämä lähipalvelut ovat myös soteuudistuksen keskellä ehdottomasti säilytettävä. Psykiatrisen sairaanhoitajan, mutta myös mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen lähihoitajan rooli ja taito kohdata nuoria ja lapsia on erittäin merkittävä ja tämä ammattiosaaminen tulisi myös Espoossa ottaa käyttöön laajemmin kuin se nykyään on.

Lisätiedot
Arja Juvonen (ps)
Espoon kaupunginvaltuutettu
PS Valtuustoryhmän 2.vpj
Puh. 050-5311108

Facebooktwitter